บริการชำระบิลข้ามธนาคาร ( Cross-Bank Bill Payment) ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษาหอพักที่ต้องการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบำรุงหอพัก โดยมีช่องทางการชำระบิลที่หลากหลายมากขึ้นตามจำนวนธนาคารที่ร่วมให้บริการ เพียงนำใบแจ้งการชำระเงินที่หอพักกำหนด ไปจ่ายที่ธนาคารต่าง ๆ ที่ร่วมให้บริการ (ดูรายชื่อธนาคาร)

ง่าย ๆ แค่สแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้ง ด้วยแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ และทำรายการชำระเงินจนสำเร็จ

ประโยชน์ดี ๆ สำหรับนักศึกษาหอพัก

สามารถชำระเงินข้ามธนาคาร ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking, Internet banking และ ATM/CDM (ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ร่วมให้บริการ และช่องทางของธนาคารผู้ให้บริการกำหนด) 

ชำระเงินอะไรได้บ้าง

  • ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พัก

ขอรับใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ไหน

เปรียบเทียบการชำระเงิน

  • แบบเดิม นักศึกษาชำระเงินให้หอพักโดยการไปจ่ายที่ธนาคารเพียง 2 ธนาคารเท่านั้น คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ
  • แบบใหม่ นักศึกษาสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินไปจ่ายได้หลายธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่ร่วมให้บริการ) 

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน “รูปแบบใหม่”

ธนาคารที่ให้บริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางธนาคารกรุงเทพธนาคารอื่น
Mobileฟรีฟรี หรือไม่เกิน 5 บาท
Internetฟรีฟรี หรือไม่เกิน 5 บาท
ATM5 บาทไม่เกิน 20 บาท
สาขาธนาคาร10 บาทไม่เกิน 20 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งกำหนด โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมขณะทำรายการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือสอบถามได้ที่ธนาคารที่ต้องการใช้บริการ