แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/2565

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565
– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

กำหนดการ “แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2-2565”
เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 15:00 น.

1. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องเดิม หากนักศึกษามีความประสงค์จะพักอยู่ห้องเดิม ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2565

2. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องใหม่ หากนักศึกษามีความประสงค์จะย้ายไปห้องใหม่ ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565

3. ชำระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนด

แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย

  • นักศึกษาที่แจ้งอยู่ต่อ เทอม 2/2565 หลังจากแจ้งในระบบแล้ว จะต้องชำระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ตามช่องทางที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์อยู่หอพักต่อในเทอมถัดไป
  • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
  • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
  •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ  1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Related Posts