bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจองห้องพัก

  นักศึกษาใหม่ – ระดับชั้น ปวช. (ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน) 11 – 21 เม.ย. 66 (17,330 บาท/เทอม) เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 66 – ระดับชั้น ปวช. 1 พ.ค. – 23 มิ.ย. 66 (14,930 บาท/เทอม) เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 – ระดับชั้น ป.ตรี

Read More »

สำหรับนักศึกษาศูนย์ที่พักฯ

กำหนดการ “แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 1-2566” เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 15:00 น. 1. การแจ้งอยู่ต่อ “ห้องเดิม” หากนักศึกษามีความประสงค์จะพักอยู่ห้องเดิม ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 2. การแจ้งอยู่ต่อ “ห้องใหม่” หากนักศึกษามีความประสงค์จะย้ายไปห้องใหม่ ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 3. ชำระเงินค่าหอพัก 20 กุมภาพันธ์ –

Read More »

เข้าพักอาศัยช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน)

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน)นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินค่าหอพัก เทอม 1/2566 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์พักอาศัยในช่วงปิดเทอม โดยให้จองเพิ่มได้ที่ “ระบบหอพักออนไลน์”เริ่มจองได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. – 15 พ.ค. 66 (4,300 บาท/เทอม) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศการเข้าพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Read More »

หมดเขตการพักอาศัย 2/2565

นักศึกษาศูนย์ที่พักฯ ภาคการศึกษา 2/2565 มีระยะการพักอาศัยดังนี้- ปวช. พักอาศัยได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 11.30 น.- ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) พักอาศัยได้ถึงวันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 11.30 น.- ป.ตรี (สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ) พักอาศัยได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 11.30 น.

Read More »

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 1/2565

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น. แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย การแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย คือ

Read More »

จองห้องพักเทอม 2/2565

นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ที่สนใจจองห้องพักเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย  เปิดให้จองห้องพัก เทอม 2/25651. ปวช. เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป2. ปริญญาตรี และ วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  วันรายงานตัวเข้าพัก1. ปวช. เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-15.00

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800