bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

จองห้องพักเทอม 2/2565

นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ที่สนใจจองห้องพักเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย  เปิดให้จองห้องพัก เทอม 2/25651. ปวช. เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป2. ปริญญาตรี และ วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  วันรายงานตัวเข้าพัก1. ปวช. เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-15.00

Read More »

แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 2/2565

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น. กำหนดการ “แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2-2565”

Read More »

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 1/2565

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565 – ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น. – ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น. – ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

Read More »

การรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2565

วันรายงานตัวเข้าหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา ให้บริการรับรายงานตัวเข้าพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ขอความกรุณาติดต่อรายงานตัวตามกำหนดการ ต่อไปนี้  นักศึกษาระดับ ปวช. รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี + เรียนปรับพื้นฐาน รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว ทุกขั้นตอนการรายงานตัว-การขนของขึ้นห้องพัก ให้นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรจริง) หลักฐานการชำระเงิน

Read More »

จองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ เทอม 1/2564 รอบพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ในกรณี “ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย” ภาคการศึกษา 1/2564 รอบที่ 2 จำนวนเงินที่จะได้รับคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร) นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคืนเงินให้ตามตารางนี้ (เป็นจำนวนเงินที่ประมาณการไว้เท่านั้น) โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ณ วันที่หอพักโอนเงินเข้าบัญชี อยู่ต่อ เทอม 2/2564 ได้รับคืนเฉพาะค่าหอพัก ลาออกจากหอพัก ได้รับเงินคืนตามข้อเท็จจริงที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายกับค่ามัดจำกุญแจคืนด้วย ซึ่งได้รับเงินแยกต่างหากจากมาตรการนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา เปิดระบบ Google Form

Read More »

จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ด้วย QR Code ระบบตัดยอดทันที

ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่านพร้อมเพย์ ระบบตัดยอดทันที นักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใหม่ได้แล้ววันนี้ด้วยบริการ รับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR Code บนใบแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดยอดทันที ฟรี** ไม่เสียค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน เข้าระบบหอพักออนไลน์ https://www.kmutnb.in.th/dorm ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800