หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ)

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ)

วันรายงานตัวเข้าหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา ให้บริการรับรายงานตัวเข้าพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ขอความกรุณาติดต่อรายงานตัวตามกำหนดการ ต่อไปนี้  นักศึกษาระดับ ปวช. รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี + เรียนปรับพื้นฐาน รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่

Load More

Notice: Undefined index: fairy-font-awesome-version-loading in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15

Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 19