จองห้องพัก เทอม 1/2564 ไว้ แต่ไม่ได้เข้าอยู่ !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 

จำนวนเงินที่จะได้รับคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ขั้นตอนดำเนินการ

นักศึกษาลงทะเบียนและอัพโหลดหลักฐาน

ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยใช้บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th และอัพโหลดหลักฐานตามกำหนด

1

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานที่อัพโหลด หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็จะได้รับเงินคืน ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)

2

มหาวิทยาลัยพิจารณา

มหาวิทยาลัยรับเรื่องที่หอพักส่งไปไว้พิจารณา จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของมหาวิทยาลัยที่ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนจะคืนเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)

3

ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี

หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว หอพักจะส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

4

ระยะเวลาลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น. ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • หากพ้นกำหนดนี้จะไม่เปิดให้ลงทะเบียนอีก และถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินคืน
 • ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยใช้ Google Email ของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th หากไม่สามารถใช้งานอีเมลได้กรุณาติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.  ไลน์ @icitkmutnb หลังจากแก้ไขบัญชีอีเมลเสร็จแล้วก็ให้กลับมาลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด

อ่านข้อมูลสำคัญก่อนลงทะเบียน

 1. บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th ยังสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้อยู่หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ
 2. สมุดบัญชีธนาคารตามที่กำหนด เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เป็นบัญชีที่ยังใช้งานได้ มีนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี ไม่ใช้บัญชีของคนอื่น ไม่ใช้บัญชีที่เปิดร่วมกับคนอื่น หากไม่มีบัญชีธนาคารเหล่านี้ กรุณาติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชี หรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ สภาพดี เห็นข้อมูลชัดเจนไม่เลือนลาง ไม่ชำรุด หากบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรชำรุด กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ทำบัตรโดยตรง เพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาใดก็ได้ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี (ไม่ใช้บัญชีของคนอื่นและไม่เป็นบัญชีที่เปิดร่วมกับคนอื่น)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา ที่เห็นข้อมูลชัดเจน ไม่อยู่ในสภาพชำรุด หรือเห็นข้อมูลเลือนลาง และยังไม่หมดอายุ
 • นักศึกษาไม่ควรลงทะเบียนในช่วงใกล้จะหมดเวลา เพราะอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ เช่น เอกสารไม่ครบ ไม่มีสมุดบัญชี ไปติดต่อธนาคารไม่ทัน ไปแล้วธนาคารปิด บ้านอยู่ไกลธนาคารไม่สะดวกไปติดต่อ บัตรประชาชนหมดอายุยังไม่ได้ไปติดต่อทำบัตรใหม่ หรือเน็ตมือถือใช้ไม่ได้ มือถือเน็ตหมด มือถือแบตหมด เน็ตบ้านขัดข้อง ไฟดับ มือถือพัง คอมเสีย หรือ Login เข้าบัญชีอีเมลไม่ได้ เป็นต้น และอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง หากเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ไขไม่ทัน ส่งผลให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่จะไม่โทร.ตาม เพราะนี่เป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาที่ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ควรอ่านหลักเกณฑ์ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และเลือกกลุ่มตามที่กำหนดตามความเป็นจริง
 • ทุกขั้นตอนของการลงทะเบียนนักศึกษาต้องทำด้วยตนเอง

อ่านข้อมูลสำคัญให้เข้าใจเป็นอย่างดี และลงทะเบียนภายในกำหนด จะได้ไม่เสียสิทธิ์

© ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2564