กำหนดการจองห้องพักและวันรายงานตัวเข้าพัก 

POSTER

สมัครเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2565 มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

สมัครสมาชิก-จองห้องพัก

เลือกห้อง เตียงนอนชั้นบน ชั้นล่าง และเลือกเพื่อนร่วมห้องได้เอง และสามารถเปลี่ยนห้องได้คนละ 1 ครั้ง (ก่อนชำระเงิน)

พิมพ์เอกสาร

หลังจากที่จองห้องพักเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก โปรดตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงห้องพักก่อนการชำระเงิน จะต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใบใหม่ด้วย

ชำระเงิน

กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันจอง ชำระเงินได้ที่ธนาคารตามกำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้ดี *ห้ามทำหาย*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าหอพัก

กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก

1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

2. นักศึกษาระดับชั้น ป.ตรี + เรียนปรับพื้นฐาน สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

3. นักศึกษาระดับชั้น ป.ตรี สามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ถาม-ตอบ

นักศึกษาที่มาคนเดียว ไม่มีเพื่อนร่วมห้องมาด้วย ก็สามารถจองห้องพักได้ โดยอาจจะเลือกจองห้องพักที่มีคนจองไว้แล้ว หรือจะจองห้องคนเดียวไปก่อนแล้วรอคนอื่นมาเลือกอยู่ด้วยก็ได้ *กำหนดให้พักห้องละ 2 คน*

ชุดสุภาพ ชุดพละ นักศึกษาทุกคนควรสวมกางเกงขายาว สามารถสวมรองเท้าแตะได้ 

หลังจากที่นักศึกษาได้รายงานตัวเข้าพักจนครบทุกขั้นตอน และได้รับกุญแจห้องพักแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าพักที่หอพักได้เลย หรือจะมาเข้าพักในวันหลังก็ได้ *วันรายงานตัวเข้าพักโปรดดูประกาศที่เว็บหอพัก*

อ่านมาตรการที่มหาวิทยาลัยช่วยเหลือได้ที่นี่ Click!

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ให้นักศึกษาได้ทำการสมัครจองห้องพักด้วยตนเอง และนักศึกษาได้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เข้าใจดีแล้ว สมัครใจเข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร

Icons made by Freepik from www.flaticon.com