ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าหอพัก เทอม 2/2563

นักศึกษาหอพักลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนค่าบำรุงศูนย์ที่พัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยหอพักจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนักศึกษา 

เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ 

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน

หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว นับไปประมาณ 30-45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาที่อาจนานกว่ากำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารจะหักเงินเป็นค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในเขตจังหวัดเดียวกัน 5 บาท ข้ามจังหวัด 15 บาท

ข้อกำหนด

หากเกิดกรณีต่อไปนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) หรือสอบถาม Call Center ของธนาคาร เพื่อรับฟังข้อมูลหรือรับบริการจากธนาคาร

 • ไม่มีสมุดบัญชี
 • สมุดบัญชีหาย
 • บัญชีถูกปิดไปแล้ว
 • ไม่แน่ใจว่าบัญชีถูกปิดไปหรือยัง
 • เคยมีบัญชีแต่ไปปิดบัญชีแล้ว
 • มีบัญชีแต่ไม่รู้เลขบัญชี
 • จำเลขบัญชีไม่ได้
 • กรณีใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับบัญชีของธนาคาร

สมุดบัญชีอยู่ที่หอพัก

แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่หอ จะทำอย่างไร?  สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 1. เปิดบัญชีใหม่ แนะนำสมัครแอปธนาคารไว้ด้วย หรือ
 2. แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ไหนก็ได้ แล้วติดต่อธนาคารเพื่อออกสมุดเล่มใหม่เลขบัญชีเดิม มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามที่พนักงานประจำสาขา หรือ
 3. กลับมาที่หอพัก หรือ
 4. ให้เพื่อนร่วมห้องมาหาสมุดแล้วถ่ายรูปส่งไปให้ หรือ
 5. ไปขอใบ Account Inquiry ที่สาขาไหนก็ได้ที่สะดวก  สามารถขอได้แม้ว่าจะอยู่ต่างสาขากับสาขาที่เปิดบัญชี (มีคนไปขอมาแล้ว) ดูตัวอย่างในหัวข้อถัดไป

เป็นคำแนะนำเพื่อหาวิธีให้มีหลักฐานอัพโหลดตอนลงทะเบียนเท่านั้น นักศึกษาจะทำวิธีใดก็แล้วแต่ความสะดวก และหอพักไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

จำนวนเงินที่จะได้รับคืน

ร้อยละ 50 ของค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ในเทอม 2/2563 (ไม่นำค่าปรับชำระเงินล่าช้ามาคิดคำนวณ) 

คิดเป็นจำนวนเงิน 12,400 x 50% = 6,200 บาท 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง และเพื่อตนเองเท่านั้น 
 2. แอดไลน์หอพัก @dormkmutnb
 3. ดูที่เมนูในช่องแชท เลือกเมนู “ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าหอพักช่วงโควิด-19 เทอม 2/2563”
 4. Login ด้วยอีเมล Gmail ของส่วนตัวหรือของ มจพ. user@email.kmutnb.ac.th ก็ได้ 
 5. กรอกข้อมูลใน Google Form
 6. อัพโหลดหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) **ชื่อบัญชีของนักศึกษาเอง ห้ามใช้บัญชีของคนอื่น!! คำแนะนำ เวลาถ่ายรูปสมุดบัญชี หรือ Account Inquiry ควรถ่ายให้เห็นข้อมูลชัดเจน ครอปรูป (ตัดรูป) ให้เห็นเฉพาะบัญชีเท่านั้น และเลือกอัพโหลดมาแค่หนึ่งอย่าง ตามตัวอย่าง

  สำเนาหน้าสมุดบัญชี

  ใบ Account Inquiry ติดต่อขอเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

 7. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 8. กด “ส่ง”

Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15