แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย

 • การแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย คือ การแจ้งย้ายออกจากหอพัก (ลาออกจากหอพัก / เทอมต่อไปไม่ต้องการอยู่หอพักแล้ว) เพื่อขอรับเงินประกันคืน
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
 •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ  1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดการ “แจ้งสละสิทธิ์” เปิดระบบเวลา 09.00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 11.30 น.

  1. ให้แจ้งสละสิทธิ์ ในวันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
  2.  ย้ายสิ่งของออกจากหอพักและมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

เอกสารที่ใช้ในวันย้ายออก

คำแนะนำ หากไม่แน่ใจว่าได้รับใบเสร็จหรือยัง สามารถมาสอบถามได้ที่สำนักงานหอพักในวันและเวลาราชการ สำหรับคนที่รับไปแล้วแต่หาไม่เจอหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสารหายโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย”

เมื่อถึงวันที่ย้ายออกให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพักและคืนกุญแจ

 1.  ย้ายออกตามวันที่นักศึกษาเลือกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 2.  ย้ายออกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 3.   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหอพักปิดบริการ/ไม่ตรวจห้องพัก *หากนักศึกษาย้ายของออกในวันหยุดนี้ จะต้องมาติดต่อใหม่ในวันทำการ ไม่เกินที่ 25 พฤษภาคม 2565 ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


Notice: Undefined index: fairy-font-awesome-version-loading in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15

Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 19