นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ที่สนใจจองห้องพักเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย

✅ เปิดให้จองห้องพัก เทอม 2/2565
1. ปวช. เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. ปริญญาตรี และ วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

👉 วันรายงานตัวเข้าพัก
1. ปวช. เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
2. ปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) เริ่มวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
3. วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น.

🛑 ห้องพัดลม-เตียง 2 ชั้น
🛑 กำหนดให้พักห้องละ 2 คน
🛑 ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม (ห้องพัดลม) 14,930 บาท คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคน/เทอม *ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ
🛑 จองผ่านระบบหอพักออนไลน์เท่านั้น!!