นักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน)
นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินค่าหอพัก เทอม 1/2566 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์พักอาศัยในช่วงปิดเทอม โดยให้จองเพิ่มได้ที่ “ระบบหอพักออนไลน์”
เริ่มจองได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. – 15 พ.ค. 66 (4,300 บาท/เทอม)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม