นักศึกษาใหม่
ระดับชั้น ปวช. (ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน) 11 – 21 เม.ย. 66 (17,330 บาท/เทอม)
เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 66
ระดับชั้น ปวช. 1 พ.ค. – 23 มิ.ย. 66 (14,930 บาท/เทอม)
เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66
ระดับชั้น ป.ตรี (ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน) 8 – 19 พ.ค. 66 (17,330 บาท/เทอม)
   – ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66
   – วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 66
ระดับชั้น ป.ตรี 29 พ.ค. – 7 ก.ค. 66 (14,930 บาท/เทอม)
   – ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 66
   – วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 66

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม