ระบบหอพักออนไลน์

มี Username และ Password แล้ว   สมัครสมาชิกใหม่

 

อีกหนึ่งบริการจากหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการจองห้องพัก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์การพักอาศัยประจำภาคการศึกษา ให้นักศึกษาทำด้วยตนเองง่าย ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริการของระบบหอพักออนไลน์ ที่เปิดให้ใช้บริการ

 • เพิ่มทางเลือกในการเข้าสู่ระบบหอพักออนไลน์ด้วยรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 
 • การจองห้องพักเพื่อข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก เพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
 • แจ้งยืนยันสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการอยู่หอพักในภาคการศึกษาถัดไป
 • แจ้งสละสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลาออก – ย้ายออกจากหอพักและขอรับเงินประกันฯ คืน
 • ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน
 • ตรวจสอบประวัติการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
 • ดูข้อมูลเพื่อนร่วมห้อง 
 • ขอรับรหัส Wi-Fi เพื่อใช้งานในหอพักนักศึกษา 
 • มีบริการส่ง SMS ไปที่เบอร์มือถือเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงินประจำเดือน 
 • อ่านข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอพักนักศึกษา 
 • และบริการอื่น ๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต

มี Username และ Password แล้ว   สมัครสมาชิกใหม่