ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นอาคารที่พักอาศัย จำนวน 2 อาคาร

ประกอบด้วยอาคารหอพัก
นักศึกษาชาย จำนวน 240 ห้อง อาคารหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 240 ห้อง รวมทั้งสิ้น 480 ห้องพัก
กำหนดให้พักห้องละ 2 คน หอพักนักศึกษาสามารถรองรับนักศึกษาพักอาศัยได้จำนวน 960 คน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ที่พักฯ

7-11

เปิดให้บริการ 07.00 – 19.00 น.

ห้องซักผ้า

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ร้านซักรีด

เปิดให้บริการ 07.00 – 19.00 น.

ลิฟต์โดยสาร

.

พื้นที่ส่วนกลาง

.

ห้องพยาบาล

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Gallery

Our team

Bill Bolduc

CEO

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Peggy Berlin

Lead Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Maria Alberts

Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Why Us?

Best Filming Equipment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10 Years of Experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Professional Editing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800