bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2565

วันรายงานตัวเข้าหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา ให้บริการรับรายงานตัวเข้าพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ขอความกรุณาติดต่อรายงานตัวตามกำหนดการ ต่อไปนี้  นักศึกษาระดับ ปวช. รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี + เรียนปรับพื้นฐาน รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว ทุกขั้นตอนการรายงานตัว-การขนของขึ้นห้องพัก ให้นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรจริง) หลักฐานการชำระเงิน

Read More »

มาแล้ว!! การแจ้ง “อยู่ต่อ-ย้ายออก”

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น. แจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย สำหรับนักศึกษาหอพักทุกคน ทั้งที่รายงานตัวเข้าพักแล้วและที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าพัก

Read More »

มจพ. ส่งความห่วงใย ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

มจพ. ขอส่งความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ในหลายพื้นที่และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอส่งความห่วงใยแก่นักศึกษาและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19 นี้โดยเร็ว และขอความร่วมมือนักศึกษาลดหรืองดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ หรือหากมีความจำเป็นโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโรค ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H :

Read More »

มจพ. แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน ม. วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2565

สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. 1407, 1413 อย. 034 /2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ของมหาวิทยาลัย ตามแผนบำรุงรักษาระบบฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2565 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัยๆ มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น กลุ่มงานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Read More »

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย 2/2564

หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 2/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. × Dismiss alert แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย การแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย คือ การแจ้งย้ายออกจากหอพัก (ลาออกจากหอพัก / เทอมต่อไปไม่ต้องการอยู่หอพักแล้ว) เพื่อขอรับเงินประกันคืน ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร.

Read More »

จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ด้วย QR Code ระบบตัดยอดทันที

ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่านพร้อมเพย์ ระบบตัดยอดทันที นักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใหม่ได้แล้ววันนี้ด้วยบริการ รับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR Code บนใบแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดยอดทันที ฟรี** ไม่เสียค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน เข้าระบบหอพักออนไลน์ https://www.kmutnb.in.th/dorm ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800