bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่หอพักช่วงปิดเทอม (พ.ค.-มิ.ย. 64)

ไม่จ่ายค่าหอพักช่วงปิดเทอมต้องย้ายของออกจากหอพักและติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 11.30 น. **ห้ามย้ายออกโดยไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่** เมื่อถึงวันที่ย้ายออกให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพักและคืนกุญแจ  ย้ายออกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ติดต่อในเวลา 08.30 – 11.30 น.  ย้ายออกก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ติดต่อในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.  และ 12.30 – 15.00 น.  

Read More »

กำหนดการโอนเงินคืนค่าหอพักจากผลกระทบโควิด-19

กำหนดการโอนเงินคืนเข้าบัญชี รอบที่ วันที่ได้รับเงิน จำนวน รายชื่อ 1 17 กันยายน 2563  80 คน 2  18 กันยายน 2563  89 คน 3 21 กันยายน 2563 118 คน  4 22 กันยายน 2563 160 คน  5 23 กันยายน 2563  96 คน

Read More »

ใหม่ สแกนจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ Mobile Banking

เพื่อลดการมาติดต่อที่สำนักงานหอพัก หอพักนักศึกษาจึงขอความร่วมมือนักศึกษาชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ที่ธนาคารหรือผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร โดยสามารถขอรับใบแจ้งการชำระเงินได้ที่นี่ เจ้าหน้าที่หอพักจะทำการรวบรวมข้อมูลและส่งใบแจ้งการชำระเงินให้แก่นักศึกษาทางอีเมล ภายใน 3-5 วันทำการ อ่านเพิ่ม ภาพ (ที่หน้าแรก) โดย Jan Vašek จาก Pixabay

Read More »

จองห้องพัก เทอม 1/2564

การจองห้องพักสำหรับเทอม 1/2564 “ยังไม่เปิดให้จอง” คาดว่าจะเปิดให้จองประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 หรือตามที่หอพักกำหนด สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์นี้

Read More »

ค่าน้ำ-ค่าไฟ ของเดือน ก.พ. 64 หมดเขตจ่ายเงิน 3 มี.ค. 64

ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ของเดือนกุมภาพันธ์ 64 สามารถจ่ายผ่านโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารต่าง ๆ ได้แล้วนะ หมดเขตจ่ายเงินในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 23.00 น. ธนาคารที่แอดมินลองสแกนแล้วใช้ได้ คือ ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.ทหารไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ส่วนธนาคารอื่น ๆ ยังไม่ได้ทดสอบ แต่น่าจะไม่มีปัญหานะครับ ขอรับใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ไลน์หอพัก @dormkmutnb

Read More »

แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัย เฝ้าระวัง Covid-19

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในศูนย์ที่พักของนักศึกษา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) —————————–                    ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ในประเทศไทย เพื่อให้การเข้าพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมาตรการการดูแลนักศึกษาในศูนย์ที่พักตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปัจจุบัน จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าพักอาศัย ของนักศึกษาไว้ดังนี้ ข้อ 1 นักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศ ศบค. ให้ดำเนินการดังนี้ ยื่นเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้รับอนุญาต/การรับรองให้ออกนอกพื้นที่ได้ ฉบับจริง กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรอง สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกอาคาร ทุกครั้ง

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800